Назад

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА

ПРОФЕСОР, ДОКТОР НА НАУКИТЕ ЗА КУЛТУРАТА

Преподавателски интереси в областта на: политически науки, културология, етнология.

Монографии:

Ислямизирани Балкани: динамика на разказите, С., 2014

Изобретяване на памет и забрава. „Падналото царство” и „последния владетел” в националната памет на сърби и българи, С., 2009

Балканите: съжителство на вековете. Изследване върху (не)състояването на балканската модерност, С., 2005

Отхвърлените “приобщени” или процеса, наречен “възродителен”. 1912-1989, С., 2002, ІІ изд. 2011

Съставителство на сборници

Мюсюлманите в България: динамика на нагласите, С., 2017

Помаците: версии за произход и съвременна идентичност, С., 2013, ІІ изд. 2014

Минало несвършващо. Теренно изследване „Топоси на историческата памет”, С., 2011

Страх и жажда за възмездие. Обобщени резултати от теренното изследване “Избирателя на “Атака”: опит за портрет”, С., 2007

Полезното чудо. Етно-социологическо изследване на сакралния център Кръстова гора, С., 2001

Skip to content