Назад

Емил Миланов Колев

ДОЦЕНТ ДОКТОР НА НАУКИТЕ

Институт по математика и информатика, Българска академия на науките.

Специализации:

University of East Anglia - 10.1991, 07.1992

Linkoping University, Sweden - 10.1995, 11.1995

University of Salford - 09.1996, 08.1997

Линейна алгебра

ущмжпения,

Математически основи на информатиката

Награди и отличия:

Почетен знак на Президента на Република България
Плакет на Народното събрания на Република България

Рецензия за академичната длъжност професор - Недялко Ненов (ФМИ на СУ), Светлана Топалова.

Член на Научен съвет на ИМИ-БАН: 2011 2016
Член на Редакционна колегия на списание „Математика “
Член на организационен (програмен) комитет на АССТ2008, АССТ2010, АССТ2012, АССТ2014, АССТ2016, ОС2013.
Ръководител на национален отбор на България за участие в Балканска олимпиада по математика: 2000 - 2004 г.
Ръководител на национален отбор на България за участие в Международна олимпиада но
математика: 2004 2008 г.
Ръководител на национален отбор на България за участие в Европейска олимпиада но
математика за момичета: 2012 2016 г.
Член на Национална комисия за провеждане на състезания и олимпиади но математика: 2000

2020 г.

Учебници и помагала:

(е П. Бойвалснков, И. Цветкова) Математика за 9 клас, профилирана подготовка, Даниела Убенова, 2001 г.
(е П. Бойвалснков, И. Цветкова) Математика за 9 клас, задължителна подготовка, Даниела Убенова, 2001 г.
(е П. Бойвалснков, И. Цветкова) Математика за 10 клас, профилирана подготовка, Даниела Убенова, 2001 г.
(е П. Бойвалснков, И. Цветкова) Математика за 10 клас, задължителна подготовка, Даниела Убенова, 2001 г.
(е Н. Събева) Текстове и задачи за развиване на математическа грамотност, Помагало но формата PISA след 7. клас. София: Булвсет 2000, 60 стр. ISBN 978-954-18-0904-4
(е Н. Събева, Б. Петкова, Ц. Василева) Математиката - лоена, интересна и полезна, Работни листове за 5. клас, София: Булвсет 2000, 80 стр. ISBN 978-954-18-0921-1
(е Мария Денкова и Веселка Сиракова) Ръководство но тригонометрия, 2006 г., 260 стр.
(with .J. Tabov, Р. Taylor) Methods of problem solving, AMT Publishing, Australian Mathematics Trust, ISBN 978-1-876420-30-7.
(е П. Бойвалснков, O. Мушкаров, H. Николов) Български математически състезания 2003-2005, Унимат СМБ 2011.
(е П. Бойвалснков, О. Мушкаров, Н. Николов) Български математически състезания 2006-2008, Унимат СМБ 2011.
(е П. Бойвалснков, О. Мушкаров, Н. Николов) Български математически състезания 2009-2011, Унимат СМБ 2011.
(book, with Р. Boyvalcnkov, N. Nikolov, О. Mushkarov) Bulgarian Mathematical Competitions 2003-2006, GIL Publishing haus, Zalau, 2007.
(е П. Бойвалснков, O. Мушкаров, H. Николов) Балкански олимпиади но математика, Унимат СМБ 2007.
(е К. Чакърян, Е. Карлов и др.) I Български фестивал на младите математици, София, Олимнмат ЕООД, 2011.
(е Д. Данова, Н. Събева, М. Тодорова) Математика за 5. клас, 2017, Булвсет 2000
(е Д. Данова, Н. Събева, Т. Славчева) Математика за 6. клас, 2017, Булвсет 2000
(е Д. Данова, Н. Събева, Т. Славчева) Математика за 7. клас, 2018, Булвсет 2000
(с С. Кокинова и И. Георгиев) Математика за 8. клас, 2018, Булвест 2000
(с С. Кокинова и И. Георгиев) Математика за 9. клас, 2018, Булвест 2000
(с С. Кокинова и И. Георгиев) Математика за 10. клас, 2018, Булвест 2000
(с С. Кокинова и И. Георгиев) Математика за 11. клас, 2019, Булвест 2000

Skip to content