Назад

ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЕРНИК, ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Квалификации

Докторант УНИБИТ в направление “Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма “Лидерство” (2020 - настоящ) Магистър “Администрация и управление” към Университет за национално и световно стопанство.

КВАЛИФИКАЦИОННИ ПРОГРАМИ

25-та Антарктическа експедиция 2016г.- 2017г. Българска полярна база о. Ливингстън Антарктида. Изследователска програма с ТЕМА: Оцеляване на малки групи в екстремни условия. Екстремните среди и границите на живот.. 2011г.-2012г. Училище за политика “Димитър Паница” гр. София Специалност: Политически умения ·2000г.-2009г. Българска Асоциация по Психотерапия гр. София Специалност: Психотерапевт-психодрама 2002г.-2004г. “Национален център по наркомании”, гр.София Специалност: “Брачна и фамилна психотерапия” 2001г.-2004г. УБАЛНП “Свети Наум”, Клиника по съдебна психиатрия и съдебна психология” /IV-ти км./, гр.София Сертификат “Съдебно психологична експертиза” Сертификат “Проективни методи за изследване 2000г.-2001г. Център по Хигиена, МЗ – курс за работа с тест на Векслер за интелигентност при деца /HAWIK-R-1983г/

Настояща дейност

Консултативна индивидуална психотерапевтична
практика; Диагностика, оценка на капацитет,
консултативна и терапевтична работа с индивидуални
клиенти, семейства и групи;
Диагностика на ментални и поведенчески дисфункции.
Работа с деца и възрастни. Терапия на когнитивноповеденчески разстройства - тревожни разстройства с
панически атаки, обсесивно-компулсивни
разстройства, семейни констелации, зависимости и др.

ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ

“Трудова психология” към Служба по трудова медицина “Здраве” и МЦ “Еврика” град Перник.
Оценка на умения, компетентности и пригодност за работа в областта на сигурността и охранителната
дейност.
Оценка на умения, компетентности и пригодност за работа във високорискова среда- работа и дейности в
областта на енергетиката.

Skip to content