Назад

ИРИНА КОЛЕВА КОЛЕВА

ПРОФЕСОР, ДОКТОР

От 2010 г. до 2012 г.– преподавател в катедра „Етнология“ /Исторически факултет /и "Етнопсихология" в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2005 г. -2010 г. – ръководител на катедра “Педагогика и психология - СУ „Св. Климент Охридски”. Работила е, като учител, педагог, методист и директор на образователна институция. Двадесет години е била преподавател и зам.- директор по научно - изследователската и проектна дейност / 2002 -2006/ в СУ "Св. Климент Охридски" - Департамент за информация и усъвършенстване на учители . Два мандата ръководител на катедра.

Skip to content