Назад

КАТЯ СТОЯНОВА

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Департамент за информация и усъвършенстване на учители. Разработва, организира и провежда различни квалификационни програми за учители.

Участва в изпитни комисии за ПКС, държавни изпити и др.
Ръководство на едногодишни програми за придобиване на професионална квалификация „учител“ Разработване на методически материали и програми за квалификация на учители.

Skip to content