Назад

ЛУЧИЯН АНГЕЛОВ МИЛКОВ

ПРОФЕСОР ПО ПЕДАГИГИКА

Доктор на икономическите науки, Преподавател по дидактика; теория на възпитанието; доцимология; конфликтология; общуване, култура, професия; организация и управление на училището; административна култура; педагогическа и административна етика. Преподавател по дисциплини от психолого-педагогическия цикъл при студенти от бакалавърска и магистърска степени, специализанти, придобиващи педагогическа правоспособност в УНСС- София, Шуменски университет, ДИКПО- гр. Варна.

Skip to content