Назад

МАТИЛДА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА-БОШНАКОВА

ПРОФЕСОР

Работи дълги години като асистент, доцент и професор . Редовен преподавател в УНСС до момента. Член на Комисията по количествените изисквания за заемане на академични  длъжности в УНСС от 2019 г. Председател на Комисията от 2021 г. Води лекции и семинарни занятия по следните дисциплини: Основи на управлението, Управление на проекти и управление на международни проекти, Управленски решения в риск.  Извършва научноизследователска и  научно-приложна дейност и др. Получава награда  за изследователски постижения на Международна конференция Global Business Conference   през 2012 г. 

Skip to content