Назад

НАТАША ЦАНОВА

ПРОФЕСОР

Работи в Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, като ръководител на Методически сектор по биологично образование и МОБ. Занимава се с обучение на студенти,  автор и титуляр на учебни програми. Лектор по “Научни дисциплини в методическия модул” за ОКС бакалавър от специалностите: „Биология и химия”, „География и биология”, „Биология и английски език” и на студенти в ОКС магистър „Учител по биология” и „Човекът и природата“. Член на комисия по биоетика към МОН и член на комисии за разработване на ДОС по ЗПУО. Автор на програми за квалификация на учители и обучение в Център за иновации и компетентност. Владее отлично руски и английски език. Умение за работа в екип, управление и кординация и административна дейност и работа по изследователски проекти.

Skip to content