Назад

Николина Илиева Николова

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Доцент във Факултет по математика и информатика, СУ “Св. Кл. Охридски”

Осъществява:

▪ обучение на студенти бакалавърска степен за учители по информатика и ИТ

▪ обучение на студенти от магистърски програми Технологии на обучението по математика и информатика (ТОМИ) и Електронно обучение (ЕО)

От 2020 г. е ръководител на катедра Обучение по математика и информатика.

Доктор - ПН 1.3 Педагогика на обучението по …

Докторска програма "Методика на обучението по математика и информатика (Методика на обучението по информатика и информационни технологии)“

Тема: Проектно-изследователски подход при преподаването на информатика и информационни технологии

Магистър - Квалификация: Учител по математика и информатика към факултет по математика и информатика, СУ “Св. Кл. Охридски”

Общо 76 научни публикации с над 80 забелязани цитирания; Учебно-методическа литература; 16 издадени учебници и учебни помагала. Издадени 9 методически ръководства

Участие в общо 30 проекта, от които 10 международни изследователски проекта.

През октомври, 2012 г., получава награда “Джон Атанасов” на Президента на Република България в категория “Ученици и техните учители”

Април, 2005 г. получава награда за принос в откриване и развитие на млади таланти в областта на информатиката и информационните технологии - Международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий”.

Skip to content