Назад

Пенка Цанова Василева

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Университетски лектор към Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация

Доктор по Химически науки; Дисертация на тема: “Синтез на силициев тетрахлорид и фино ректификационно пречистване на силициев тетрахлорид и някои органични разтворители”

Магистър по Химия (Специалност “Неорганична химия”)

Публикации:

Scopus id номер vasileva, p. 16317777700, публикации 33, цитирания 341 H-индекс - 9 (scopus, изключени автоцитати )

С. Цаковски, п. Василева, а. Генджова, б. Толев, г. Шуманова. Химия и опазване на околната среда. 8 клас, учебник, задължителна подготовка. Анубис оод, софия, 116 С., 2017. Isbn 978-619-215-121-8.

С. Цаковски, п. Цанова, а. Генджова, р. Николова, б. Толев, н. Енчева, м. Дочева, г. Шуманова. Химия и опазване на околната среда. 9 клас, учебник, профилирано и Професионално образование с интензивно изучаване на чужд език. Анубис оод, София, 256 с., 2018. Isbn 978-619-215-266-6.

С. Цаковски, а. Генджова, п. Василева, б. Толев, к. Атанасов, м. Дочева. Химия и Опазване на околната среда. 10 клас, учебник, задължителна подготовка. Анубис оод, София, 184 с., 2019. Isbn 9786192154332.

С. Цаковски, п. Василева, а. Генджова, б. Толев, г. Шуманова. Химия и опазване на Околната среда. 8 клас, книга за учителя, задължителна подготовка. Анубис оод, София, 55 с., 2017. Isbn 9786192150884.

Skip to content