Назад

ПЕТЕР КЪНЧЕВ ЦАНЕВ

ПРОФЕСОР

2011 – 2021  Професор По Психология На Изкуството И История И Теория На Художественото Образование

Национална Художествена Академия - София

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ

(2016-2021)  СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ, КАТЕДРА ФИЛОСОФИЯ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ФИЛОСОФСКА АНТРОПОЛОГИЯ“

ЛЕКЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНАТА:

ОКОТО И КАРТИНАТА

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА, КАТЕДРА ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА,

СПЕЦИАЛНОСТ „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН“

ЛЕКЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНАТА:

ОБРАЗ И ВИЗУАЛНО ВЪЗПРИЯТИЕ

Монографии

1.Изкуство, Психопатологична Образност И Детски Рисунки. София: Фондация „Съвременно Изкуство“, 2002. 287 Стр. Isbn 954-91004-1-3, Cobiss.Bg - Id 103806 9732

2. Психология На Изкуството. София: Нха, 2008. Изд. Калисто, 2008, 566 Стр.  Isbn 978-954-92147-3-4, Cobiss.Bg-Id 1229380324

Статии в научни сборници и списания

1. Visual Representations of Psychological Concepts and Terms in Modern and Contemporary Art. Art in Psychology, Issue 2. 2020.

https://art-in-psychology.com/2/PeterTzanev-Visual-representation-of-Psychological- Concepts

2.Ectoplastic Art Therapy as a Genre of Contemporary Art. Arts 2019, 8, 134. https://doi.org/10.3390/arts8040134

Skip to content