Назад

Райчо Вангелов Пожарлиев

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

1985 досега – асистент, гл.ас. и доцент в Катедра Философия при ФФ, СУ”Св. Кл. Охридски”

2007 – доц. втори трудов договор ПУ „П.Хилендарски”

Образование:

1973 - Завършва Техникум по електроника, Хасково

1979 - Завършва специалност Философия, при ФФ на СУ “Св. Кл. Охридски”

1984 г. – Завършва аспирантура и получава докторска степен по философия на тема: “Проблемът за дейността в немската кл.философия и К.Маркс”

Публикации и книги:

1.Учебник - “Философия” за 11 клас.съавт. с Иван Колев ,Пламен Макариев, С,1994,изд.ЛИК.

2.Учебник за проф.училища и СОУ - “Философия” за 11 клас, в съавт.С.1995,изд.ЛИК.

3.Учебник “Философия” за 11 клас, изд.Анубис, 2001 г.

4.Учебник”Етика и право”, в съавт. с Иван Колев и Д.Тафков, изд.нубис, 2001 г.

5.Учебник Философия за 11 клас, в съавт. Електронен вариант – изд.Сиела, 2006;

Монография:

1.”Философски образи” - монография, изд. ЛИК, 2000.

Skip to content