Назад

РАЯ ЙОРДАНОВА ЗАИМОВА

ПРОФЕСОР Д.ИСТ.Н.

Хоноруван професор в Нов български университет и СУ “Св. Кл. Охридски” (ФКНФ, ФСФ).

Ръководител на секция „Балканите през 15-19 в.“ в Институт за балканистика с ц-р по тракология (ИБЦТ-БАН),

хоноруван професор в СУ „Св. Кл. Охридски“ и Нов български у-тет

Гл. Редактор на сп. Etudes balkaniques, основен печатан орган на ИБЦТ

Дългогодишна работа в областта на научните изследвания и във висши учебни заведения у нас и в чужбина; организатор на редица международни форуми, ръководител на студенти и докторанти, както и на екип от учени в областта на хуманитарните науки.

Професионални интереси в областта на културната история: еволюция на идеите в модерна Европа; общувания между Запада и Изтока; история на образованието на Балканите

Членува в редица национални и международни сдружения, кооптиран член на Международната организация за проучване на 18. в. и Просвещението (ISECS).

Участва/ръководи редица проекти на МОН, между които: Солун и българите. История, памет, съвремие – 2017-2020 г., ИБЦТ, ръководител доц. д-р Юра Константинова

Ръководител на международни проекти:

ü „Регионална динамика, трансформации в градското пространство на Балканите през османския период“ (2018 – 2020): съвместно с И-т за история при Румънската академия

ü “Балканите през османския период: завоевания и национални идентичности” (2015-2016) съвместно с И-т за история при Румънската академия

ü Ръководител на българо-френски проект „Граници в края на Европа: памети и идентичности“ по ЕБР, съвместно с CNRS, Sorbonne Paris IV

ü Просвещението в Източна Европа – международен проект (2017-2020), ръководен от Р. Заимова, Ж.-П. Шанделер (Университет в Монпелие, Франция) и Е. Тартари (НЦИ, Албания)

Публикувани монографии: "Българската тема в западноевропейската книжнина, XV-XVII век" (1992), "Пътят към "другата" Европа (из френско-османските културни общувания, ХVІ-ХVІІІ век" (2004), "Voyager vers l’"autre" Europe (Images françaises des Balkans ottomans, XVIe-XVIIIe s.)" (Istanbul, 2007); “Aux sources de l’histoire balkanique et l’impacte francophone" (Istanbul, 2012); „Живата история или за паметта на една солунска фамилия“ (София, ИБЦТ, 2019).

Издания на извори: Consulats de France en Grèce et en Turquie (Paris, 1985); Correspondance consulaire des ambassadeurs de France à Constantinople, 1668-1708 (Paris, 1999); Histoire de la Mission lazariste de Macédoine (1839-1939) par Arthur Droulez C. M. (Les Editions ISIS, 2018).

Съставител и редактор на редица колективни издания у нас и в чужбина (La culture ottomane dans les Balkans (Paris, 2010); Кафене Европа, 2007; Café Europe, 2019.

Учебно помагало

История и цивилизация за 5 клас. София, изд. Даниела Убенова, 2006. (съавтори В. Вачкова, Кр. Йончева, В. Тъпкова-Заимова).

Допълнителна информация:

https://balkanstudies.bg/bg/struktura/lichni-stranici/324-%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html

личен сайт:
https://rzaimova.wordpress.com/about/

Skip to content