Назад

Росица Димитрова Николова

ПРОФЕСОР, ДОКТОР

2019 - Професор, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 2011-2020 Ръководител катедра Органична химия и фармакогнозия, Факултет по химия и фармация, Софийски университет“ Св. Климент Охридски“

“Органична химия” I за студенти-бакалаври Екохимия “Органична химия” I за студенти-бакалаври Компютърна химия “Органична химия” II за студенти-магистри Фармация “Органична химия” II за студенти-бакалаври Химия.
Научен ръководител на двама успешно защитили докторанти и 13 дипломанти.

Член на Съюза на учените, Съюза на химиците, European Association for Chemical and Molecular Science, American Chemical Society.

Skip to content