Назад

Светлана Димитрова-Гюзелева

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Доцент към МФ на НБУ, английски език

Доцент: от 19 май 2008 г. по шифър – 05.07.03 / Методика на обучението по чужд език (област на висшето образование 1. Педагогика, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... , научна специалност Методика на обучението по чужд език, английски)

Докторска степен: 2000 г., Научна лаборатория по приложна лингвистика - ИЧС, гр. София шифър – 05.07.03 / Педагогически науки, Методика на обучението по чужд език, английски

Тема на дисертационния труд: “Оценяване на аргументативен тип есе в английския и българския език”, 191 с.

Магистърска степен: 1994 г., Магистър по философия (MPhil) в областта на английския език и приложната лингвистика, Университета Кеймбридж, Научноизследователски център по английски език и приложна лингвистика, Великобритания

Магистърска степен: 1991 г., Английска филология, СУ "Св. Климент Охридски", ФКНФ

Skip to content