Назад

Светослав Косев

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” , Факултет по изобразително изкуство, Катедра - Графичен дизайн и визуални комуникации , преподавател по Графичен дизайн, Триизмерна графика и перспектива – Доцент, Доктор, 2019 г. Декан на Факултет по изобразително изкуство, Великотърновски университет.

През учебната 2017/2018, 2018/2019 и 2016/2020 г. води лекционен курс по графичен дизайн в Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Преподава в бакалавърска и магистъпска степен във факултет по изобразително изкуство: Перспектива – I и II курс на всички специалности. Специалност Графичен дизайн и визуални комуникации – Копютърни технологии и мултимедийно проектиране, Комбинаторика, Рекламен дизайн, Шрифт, Графичен дизайн – всички курсове. Магистърски програми – Триизмерна графика, Елемени и композиция на мултимедийна среда, Перспектива в кадърното пространство.

Skip to content