Назад

ТАНЯ АНГЕЛОВА

ПРОФЕСОР

Професор по български език и литература в Софийски университет “Св. Климент Охридски”,  гр. София.  Преподава по дисциплините “Методика на обучението по български език” и “Подготовка на учители – българисти в специалността славянски филологии”. Лектор на бакалаври по следните дисциплини; “Учебни речеви жанрове”, “Обучение в дигитална среда и работа с информационни технологии”. Лекции, ОКС „магистър“: „Системно-езиково и комуникативно-прагматическо образование по български език”, „Образованието по български език и литература в дигитална среда”. Член на авторския колектив на учебните програми по български език и литература в начален етап, действащи в момента. Ръководител и участник в научни проекти на СУ към сектор  “Научни изследвания” – създаване на корпус от ученически текстове; разговорна реч на българския език; транскрибиране на текстове за корпуса от свободни отговори в международното изследване на грамотността PIRLS 2006; създаване на мултимедийни продукти за обучението по български език, включително електронно портфолио на студента- българист и др.

Skip to content