Назад

ТЕМЕНУЖКА ЗАФИРОВА-МАЛЧЕВА

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Теменужка Зафирова-Малчева работи в факултета по математика и информатика в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. Завършала средно образование през 1995 г. във “Финансово-стопанска гимназия”, гр. София със специалност “Банково, застрахователно и осигурително дело” и висше образование през 2000 г. във ФМИ на СУ “Св. Климент Охридски” със специалност “Математика и информатика”. Към момента е свободен докторант към катедра Информационни технологии на ФМИ с тема на докторантурата “Специализирана софтуерна среда за деца с церебрална парализа”. През 2010 г. е назначена за асистент към катедра “Информационни технологии” на ФМИ на „СУ Св. Климент Охридски”. В периода от 2004 – 2010 г. работи в НИС „СУ Св. Климент Охридски” и през 2000 – 2002 е учител по информатика и информационни технологии в 118 СОУ “Академик Людмил Стоянов” и НПМГ гр. София. От 1999 до 2004 г. провежда компютърно обучение на деца с церебрална парализа към “Болница за долекуване, лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа – Света София” ЕООД. Едновременно с това от 2000 г. активно работи в областта на професионалното обучение в сътрудничество със Център за професионално обучение „Знание“, гр. София. Научните й интереси са в няколко основни направления електронно обучение, дизайн на образователен софтуер и приложение на технологиите в обучението на деца със специални образователни потребности (СОП). Работата й в областта на специалните потребности е свързана с разработка на образователен софтуер за деца със СОП. Тя е един от авторите на софтуерният пакет „Къща на игрите“ разработен специално за подпомагане работата с компютър и обучението на деца с церебрална парализа.. Участвала е в редица национални и международни форуми и има над 20 публикации, свързани с приложението на технологиите в обучението на деца със СОП и дизайна и разработката на образователен софтуер за тези деца.

Skip to content