Назад

АНАЛИЗ НА ЕМПИРИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОНЛАЙН ДОПИТВАНЕ ЗА ПРОВЕДЕНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ТЕМА:

1. „ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ, ПРЕПОДАВАЩИ ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ „ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ“ Х клас;

Анализ – История и цивилизации.pdf

2. “РОЛЯТА НА ДИРЕКТОРА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ“.

Анализ – Компетентностен подход-директори.pdf