Назад

Адриана Любомирова Тафрова-Григорова

ПРОФЕСОР, ДОКТОР

Хоноруван лектор в магистърска програма „Учител по химия“ в СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по химия и фармация

Ръководител на Учебно-научна лаборатория по химическо образование и история и философия на химията (до 30.06.2017г.)

Ръководител на магистърска програма „Учител по химия” (до 30.06.2017г.)

Член на Управителния съвет на Съюза на химиците в България;

Ментор, координатор за България и член на Управителния съвет на Европейската олимпиада по природни науки за ученици;

Председател на Национална комисия за организиране и провеждане на Национално състезание по химия и опазване на околната среда;

Член на Национална комисия за подготовка и проверка на Държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда;

Член на Национална комисия за подготовка и провеждане на Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда;

Член на Национална комисия за организиране и провеждане на Национално състезание за ключови компетентности по природни науки;

Член на работна група за разработване на Държавни образователни изисквания по предмета “Химия и опазване на околната среда” за 11 и 12 клас и програма за Държавни зрелостни изпити (2012);

Член на експертен съвет към МОМН за провеждане на външно оценяване в VII клас;

Член на работна група за разработване на учебни програми по предмета “Човека и природата” за 5 и 6 клас (2008г.);

Ръководител на научно-изследователски проекти;

Член на Факултетния съвет на Факултета по химия и фармация, СУ “Св. Климент Охридски” (до 2015 год.);

Член на Съвета на Департамента за езиково и специализирано обучение, СУ “Св. Климент Охридски” (до 2016 год.)

Skip to content