Назад

АЛЕКСЕЙ КИРИЛОВ КАЛЬОНСКИ

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Доцент, доктор по История, СУ “Свети Климент Охридски”, Исторически факултет, Катедра по нова и съвременна история.

МОНОГРАФИИ:

1. Юруците, С., Просвета, 2007, 470 с.

2. “Възродителният процес”. Мюсюлманските общности и комунистическият режим: политики, реакции и последици, С., CIELA, 2008, 211 с. (съавтор Михаил Груев).

1999–2019 – Член на History Education Committee (HEC) – Center for Democracy and Reconciliation in South-East Europe (CDRSEE)

2008–2019 – Редактор, електронно историческо списание Анамнеза – http://anamnesis.info

2008–2019 – Член на експертния съвет на Института за изследване на близкото минало

2014–2019 – Член на издателския борд на Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi / Journal of Balkan Research Institute (Турция)

Skip to content