Назад

АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВА ПАШОВА

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Доцент, доктор в ЮЗУ ”Неофит Рилски” – Благоевград.
Преподавателска и научна дейност в сферата на итеркултурното образование, етнокултурна идентичност на малцинствените групи, етнопедагогика, историческа антропология, етносоциология и социология на семейството, Национален обучител за висше образование по програма “Стъпка по стъпка”. Постоянен лектор по линия на Националния педагогически център.

Skip to content