Назад

Анела Николова Иванова

ПРОФЕСОР, ДОКТОР

Професор по Теоретична химия в СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по химия и фармация

За периода 2009г. - 2018 г. е доцент по Теоретична химия в СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по химия и фармация

Съавтор в 65 научни публикации, 420 независими цитирания, h-индекс 12, 98 участия в научни форуми, поканен лектор в 3 обучения

Научно развитие:

1) Стипендия Marie Curie в Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany; Сътрудник: Prof. M. Baumgarten, 2001-2002

2) STSM в Institute for Chemistry of Surfaces and Interfaces, Mulhouse, France; Сътрудник: Prof. N. Gospodinova, 2004, 2005

3) Изследователска визита в Technical University-Munich, Germany; Сътрудник: Prof. Notker Roesch, 2005

4) Стипендия Alexander von Humboldt в Technical University-Munich, Germany; Сътрудник: Prof. N. Roesch, 2006-2007

5) Краткосрочна стипендия Alexander von Humboldt в Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany; Сътрудник: Prof. M. Baumgarten, 2011

6) Краткосрочна визита в Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany; Сътрудник: Prof. M. Baumgarten, Dr. Kalina Peneva, 2013

7) Краткосрочна визита в Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany; Сътрудник: Prof. M. Baumgarten, 2015

8) Приемащ учен на Dr. Kai S. Exner, Feodor Lynen стипендиант на Фондация Alexander von Humboldt, 2017-2019

Skip to content