Назад

Анна Бешкова

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Доцент по философия (логика) към Философски Факултет, СУ “Св. Климент Охридски” от 2012г.

През 2006г. получава образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05.01.05 „Логика”, въз основа на защитена дисертация на тема „Ръселовата теория за обозначаването”.

Дейности:

-Член на националната комисия за провеждане на Национална олимпиада по Философия;

-Автор на ДОИ и учебни програми по учебен предмет Философия за задължителна и профилирана подготовка;

-Автор и експертна оценка на матурите по Философски цикъл;

-Проверител и експерт на матурите по Философски цикъл;

-Член и ръководител на комисията за провеждане на кандидатстуденски изпит по Философия и социални науки, СУ „Св. Климент Охридски”;

-Член на екип, даващ СДК за учител по учебен предмет Философия;

Публикации, свързани със средното и висше образование:

2002. Бешкова, А., Рашева, А., Стефанов, В., Бузов, В., Латинов, Е., Логика - учебно помагало за средното училище, София, Немезида, с. 66-77, 78-87, 105-112, 181-189.

2002. Бешкова, А., ЛАЗАРОВА, Л., Логика за 9 клас, София: Просвета, Глави: 2(10-14), 3(15-19), 5(23-28), 6(29-32), 7(33-38), 9(45-48), 13(65-67).

2011. Бешкова, А. Електронен учебник по философия за МВБУ, МВБУ, София, 2011

Skip to content