Назад

Бисер Дамянов

ПРОФ. Д.ИЗК.Н

От 2011 г. Професор в Пловдивски Университет „П.Хилендарски”

Член в професионални и научни организации и съюзи:

Съюз на Българските Художници - СБХ

Дружество на пловдивските художници

Международен Университетски Институт за Развитие и Управление на Образованието – INTERAULA

Член на Академичния съвет и на Факултетския съвет на Педагогическия факултет на ПУ «П.Хилендарски»

Монографии

Рисуване и творчество през Ренесанса. УИ «П. Хилендарски», 2017.

Теорията на рисунката през Ренесанса. УИ «П. Хилендарски», 2016.

Рисунките в албумите с образци. УИ «П. Хилендарски», 2016.

Учебните изобразителни задачи. УИ «П. Хилендарски», 2010.

Как да разглеждаме произведения на изкуството. УИ «П. Хилендарски», 2010.

Методи на обучението по изобразително изкуство, С., Изд. «Нова звезда», 2004.

Материали и техники в изобразителната практика, С., Изд. «Нова звезда», 2003.

Пленерът в обучението по изобразително изкуство. Пловдивско университетско издателство, 2003.

Методика на обучението по композиция. Изд. «Златю Бояджиев», 1999.

Композицията. Пловдивско университетско издателство, 1998 г

Изобразителното поле. Изд. «Златю Бояджиев», 1998.

Учебници за ВУ

Обучение по изобразително изкуство в начален етап на средното училище. УИ «П. Хилендарски», 2018.

Изобразителното изкуство в училище. Система на обучение. УИ «П.

Хилендарски», 2014.

Изобразителното изкуство в училище. Методика. УИ «П. Хилендарски», 2014.

Учебници за Средното училище

Учебник по изобразително изкуство за 5, 6, 7, 8 клас (съавтор), ИК. «Анубис»;

2006, 2007, 208, 2009

Учебник по изобразително изкуство за 1,2,3 клас (ръководител на екип, съавтор), ИК. «Анубис», 2016, 2017.

Учебник по изобразително изкуство за 5, 6, 7 клас (съавтор), ИК. «Анубис», 2016, 2017.

Учебник по изобразително изкуство за 8,9 клас (ръководител на екип, съавтор), Изд. «Анубис», 2016, 2017.

Skip to content