Назад

Диана Иванова Бакалова

ДОЦЕНТ

Доктор по психология
Дисертационен труд на тема: „Равнища на споделеност на социални представи за агресия”

Oпит в работа по свързани проекти

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ, № Д01-166/31.08.2018г - МОН
Институт за изследване на населението и човека (ИИНЧ) - БАН
септември 2018 – юни 2019
Експерт – Изследовател

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЯВИТЕ НА АГРЕСИЯ И НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ – ФОРМИ, ФАКТОРИ и МОТИВИ, Договор No: Д01-295 / 27.09.2017 г - МОН
Институт за изследване на населението и човека (ИИНЧ) - БАН
септември 2017 – март 2018
Експерт – Изследовател

Skip to content