Назад

Красен Стефанов Стефанов

ПРОФЕСОР

Съвременни знания и умения за проектиране и изграждане на компютърни мрежи на най-високо професионално ниво
Сиско сертифициран професионалист в областта на компютърните мрежи (Cisco Certified Networking Professional - CCNP)

Експерт проектиране, създаване и управление на компютърни мрежи и преподавател в областта на компютърните мрежи

Организационни умения и компетенции

Продължителен организационен опит при координация и управление на проекти, хора, бюджети. Като директор на уиц при су и след това на лио при фми отговарям за развитието и поддържането на информационните и комуникационни технологии в су и фми, управлявайки екип от около 40 икт специалисти. Бил съм ръководител на два международни проекта, национален координатор на повече от десет международни проекти финансирани от ек, както и ръководител на два големи проекта към сф със значителни отговорности и големи бюджети. Всички тези проекти приключиха успешно и бяха високо оценени от европейската комисия и мон.
Председател на ОС на ФМИ от 6 години.

Skip to content