Назад

МАРИЯНА СТЕФАНОВА

ПРОФЕСОР, ДОКТОР

Завършила висше образование във Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специалности педагогика и психология.

Професор по дидактика в Централния институт за усъвършенстване на учители и ръководни кадри, преобразуван в Департамент за информация и усъвършенстване на учители при СУ „Св. Климент Охридски“ (2013 г.), професор в Педагогическия факултет на Тракийския университет – Стара Загора до 2018 г.

С над 90 публикации и участия в международни и национални образователни и научни форуми. В областта на портфолиото като добър инструмент за самооценяване и оценяване на качеството на труда на педагогическите специалисти има няколко публикации от 2006 г. досега в издания на МОН и други педагогически и образователни издания: институционално портфолио, учителско портфолио, ученическо портфолио.

Участвала е в над 20 образователни проекти – национални и международни, на различни позиции – автор, координатор, фасилитатор.

Skip to content