Назад

Пламен Макариев

ПРОФ. Д-Р НА ФИЛОСОФСКИТЕ НАУКИ

Философски факултет, Софийски университет "Св.Климент Охридски".

Председател на Експертния съвет по религия към МОН.

Води курсове по: Философия на политиката, Философия на интеркултурните отношения, (на английски), Политически теории за културните различия (магистърска програма Близкоизточни изследвания, ФКНФ). Изследователски интереси в областите на Философия на политиката, Философия на образованието, Философия на религията.

Монографии

Идентичности, С. МЦПМИВ, 1995 (в съавторство с А.Кръстева, Н. Богомилова, И.Кацарски)
Мултикултурализмът между толерантността и признанието. Към един диалогичен подход, София, Изток – Запад, 2008 г.
Малцинствени политики и делиберативна демокрация, София, Изток – Запад, 2009 г.
The Public Legitimacy of Minority Claims: A Central/Eastern European Perspective, London and New York, Routledge, 2017

Съставителства

Интеркултурно образование. Наръчник, С. Минерва, 1997 (с Ал. Андонов, съст.)
Bulgaria - Facing Cultural Diversity (with G. De Keersmaker, eds.), Antwerp, IPIS, 1999
Интеркултурното образование в България - идеал и реалност (съст.), София, АКСЕС, 1999
Creating Democratic Societies. Values and Norms. Bulgarian Philosophical Studies II (ed. with A. Blasco and A. Davidov), Washington D.C., CRVPh, 1999
Интеркултурна комуникация и гражданско общество (съст.) София, Минерва, 2000
Islamic and Christian Cultures. Conflict or Dialogue, (ed.) Washington D.C., CRVPh, 2001
Diversity and Dialogue. Culture and Values in the Age of Globalization, (с А. Бласко, съст.), София, Минерва, 2004
Християнство и ислям. Основи на религиозната толерантност, (със С. Евстатиев, съст.), София, ЦИИП, 2007
Предразсъдъци и образование, (със Сийка Чавдарова-Костова, съст.), София, ИК “Куна”, 2008 г.
Philosophy in Times of Social Crisis: Integrity and Dialogue (with Blasko, A. Dobrzanski, D. eds.) Sofia, Minerva, 2010
The Role of Religions in the Public Sphere: The Post-Secular Model of Jürgen Habermas and Beyond (with Vensus A. George, eds.) Washington D.C., CRVPh, 2015
Човекът – свободен и несвободен (с Ц. Желязкова-Стоева, Цв. Рачева, В. Дафов, съст.) София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018

Skip to content