Назад

Станислав Николаев Харизанов

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Институт по Информационни и Комуникационни Технологии - Българска академия на науките

Член на Научен съвет на ИИКТ-БАН: 2018 -

2. Член на организационен (програмен) комитет на LSSC’15, LSSC’17, LSSC’19, NMSCAA’16, NMSCAA’18, NSFD&A’20,

Ръководител на национален отбор на България за участие в Балканска олимпиада по математика: 2019 г.

2. Заместник ръководител на национален отбор на България за участие в Балканска олимпиада по математика: 2018 & 2020 г.

Ръководител на национален отбор на България за участие в Международна олимпиада по математика: 2019 - 2020 г.

4. Ръководител на национален отбор на България за участие в Romanian Masters of Mathematics: 2018 & 2020 г.

5. Заместник ръководител на национален отбор на България за участие в Romanian Masters of Mathematics: 2019 г.

6. Член на Национална комисия за провеждане на състезания и олимпиади по математика: 2018 - 2020 г.

7. Член на журита на различни национални и международни състезания по математика

Преподавателска дейност:

Диференциално и Интегрално смятане, Математически анализ ФМИ

упражнения 2002 - 2005

• Обикновени Диференциални Уравнения ФМИ

упражнения 2002 - 2005

• Увод в Програмирането, Обектно-ориентирано програмиране ФМИ

упражнения 2002 - 2005

• Numerical methods, Analysis I, ESM 4A - Numerical methodsJacobs University Bremen

упражнения 2005 - 2009

• ESM 3A - Advanced linear algebra and stochastic processes Jacobs University Bremen

упражнения 2005 - 2009

• Convex Analysis ПУ ,,TU Kaiserslautern“

упражнения 2012

• Изпъкнал анализ и приложенията му в обработката на изображения ФМИ-СУ

лекции 2017 –

Учебници и помагала

(с С. Маргенов, Р. Лазаров, П. Маринов) The Best Uniform Rational Approximation: Applications to Solving Equations Involving Fractional powers of Elliptic Operators. Practical guide. 9, IICT-BAS: Lecture Notes in Computer Science and Technologies, 2019, ISBN:978-619-7320-08-4, 85.

Skip to content