Назад

Държавен образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти – Наредба № 15

Считано от 02.08.2019 г. е в сила Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Същата е публикувана и на сайта на Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти:

Skip to content