Назад

Климатът и аз. Пестим енергия в училище

От 10-14.06 и 24-28.06. 2019 г.  в гр. Банкя по Проект за въвеждане на климатични действия в образователната програма на българските училища и детски градини, съвместно с НДЕФ (Национален доверителен еко фонд), НЦПКПС ( Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти) и с експертната и финансова подкрепа на Европейската инициатива за климата (EUKI) на Федералното министерство на околната среда, опазване на природата и ядрената безопасност на Република Германия се проведе обучение за учители по следните теми:

       1. КЛИМАТЪТ И АЗ. ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ В УЧИЛИЩЕ.

ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЧИЛИЩЕ

       2. КЛИМАТЪТ И АЗ. ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА. 

ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Участие взеха общо 130 учители от 41 училища и 6 детски градини в 13 общини, разпределини в 6 групи (предучилищно образование, начално образование, биология, химия, физика и география).

Водещи лектори на обучението бяха: Проф. д-р Димитър Гюров, гл. ас. д-р Магдалена Стоянова, доц. д-р Снежана Томова, доц. д-р Иса Хаджиали, проф. д-р Весела Гюрова доц. д-р Мая Гайдарова, доц. д-р Елена Бояджиева,  гл.ас. д-р Димитър Желев,  Лили Самоковска,  доц. д-р Юлия Дончева, както и обучители от Германия, които споделиха своя опит с българските си колеги.

Skip to content