Назад
Показване на 1-9 от 54 резултати

1 108 учители, разпределени в 43 обучителни групи в рамките на 50 работни дни взеха участие в обученията на НЦПКПС 

16/06/2024

В рамките на периода 05.03-16.06.2024 г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) проведе присъствени обучения на 1 108 учители по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г. В периода: 05.03-16.06.2024 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения …

„Методика за стратегическо планиране в институциите на предучилищното и училищното образование“.

03/04/2024

І. СМИСЪЛ И РОЛЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. ІІ. СЪЩНОСТ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ. ІІІ. СТРАТЕГИЧЕСКО ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ. ІV. СТРАТЕГИЧЕСКА МИСИЯ. ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА МИСИЯ. ПЪРВО НИВО: ГЛОБАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ. V. СТРАТЕГИЧЕСКА ВИЗИЯ. ДЕКЛАРАЦИЯ …

ОСЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ ЯНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА

31/12/2023

  Проведени присъствени обучения на 1 487 ръководители на образователни институции по следните теми: „Стратегическо планиране при управление на образователната институция“, “Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция”, “Лидерски умения за разрешаване на конфликти. Съвременни модели за …

5 994 учители и 1 487 директори взеха участие в обученията на НЦПКПС

15/12/2023

В рамките на периода 11.01-08.12.2023 г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) проведе присъствени обучения на 3 986  учители по проект “Подкрепа за приобщаващо образование”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана …

1 112 директори и 3 431 учители, педагогически съветници и психолози взеха участие в обученията на НЦПКПС

16/12/2022

В рамките на периода 27.04-04.08.2022 г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) проведе присъствени обучения на 536 директори от системата на предучилищното и училищното образование на тема: “Управление на образователната институция в условията на криза”. Водещи лектори бяха: проф. д-р Матилда Александрова …

1 011 директори и 3 159 учители, педагогически съветници и психолози взеха участие в обученията на НЦПКПС

02/12/2022

В рамките на периода 27.04-04.08.2022 г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) проведе присъствени обучения на 536 директори от системата на предучилищното и училищното образование на тема: “Управление на образователната институция в условията на криза”. Водещи лектори бяха: проф. д-р Матилда Александрова …

ОСЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ януари – декември 2021 г.

30/12/2021

. Проведени обучения на повече от 1500 педагогически специалисти, които от учебната 2021/2022 г. преподават по новите учебни програми за профилирана подготовка в 12 клас; 2. Проведени обучения на 415 психолози и педагогически съветници на тема „Програма за превенция и интервенция на агресията …

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ – 641 директори и 1 966 учители взеха участие в онлайн обучения на НЦПКПС

19/11/2021

В периода  15.03. – 19.11.2021 г. Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти /НЦПКПС/ проведе поредица от онлайн квалификационни курсове за директори на образователни институции, посредством платформата за дистанционно обучение Big Blue Button, интегрирана на собствен сървър на НЦПКПС.  В …

Skip to content