Назад

Обучение на 30 преподаватели в детски градини за пестене на енергия

В периода 23-26 януари 2020г. в София се проведе поредното обучение за преподаватели в детски градини по проект BEACON (Мост между действията за климата на Европейско и на местно ниво). Събитието беше организирано от Национален доверителен екофонд съвместно с Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и Независимия институт за околна среда в Берлин (UFU).

Преминалите обучението преподаватели получиха сертификати, връчени от директора на НЦПКПС г-н Димитър Асенов и съответните кредити. Лектори бяха професори от Софийски университет с гости от Независимия институт за околна среда в Берлин. 

Общо 30 учителки от детски градини участваха в обучението. От тях една част са от 12 нови детски градини от Бургас и една от София. Всички те също ще прилагат програмата за пестене на енергия в своите детски заведения. От вече участващите в инициативата за пестене на енергия в училищата и детските градини, които преминаха първо обучение през юни 2019 г. в допълнителното обучение се включиха преподаватели от 8 детски градини и училища с предучилищни групи от Бургас, Велико Търново, София, Раданово и Габрово.

Събитието беше организирано със специална насоченост към работата на преподавателите в детски градини поради запитване и интерес от самите преподаватели, както и решението на община Бургас да въведе инициативата за пестене на енергия във всички детски градини и училища от цялата община.

По време на обучението бяха представени дейности, подходящи за деца в предучилищна възраст, които бяха изпробвани от преподавателите. Акцентира се върху възможностите за обсъждане (философстване) с малчуганите по абстрактната тема за климата и енергията. Представени и експериментирани бяха и конкретните практически игрови занимания, които да оставят трайни следи в съзнанието и навиците на децата и формират основите на поведение, щадящо климата на планетата.

Събитието стана повод и за много дискусии относно развитието на инициативата в България и споделяне на нови идеи от участниците.

Skip to content