Назад

380 представители на МОН и РУО взеха участие в зимните методически съвещания в НЦПКПС

На 18.12.2019 г. в НЦПКПС, приключиха поредните методически съвещания на експертите от Регионалните управления на образованието.

За периода от 27 ноември – 18 декември 2019 г., повече от 380 експерта от МОН и РУО преминаха през Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

По време на методическите съвещания, бяха споделени изключително ценни практики свързани с прилагането на компетентностния подход в образователния процес, както и множество препоръки по отношение на ефективното управление на образователните институции у нас.

Skip to content