Назад

732 учители и директори участваха в безплатните уебинари на НЦПКПС

В периода 10-30 април 2020 г., Националният център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) проведе 14 безплатни уебинара на тема „Използване на ИКТ в образованието. Работа с платформата за дистанционно обучение BigBlueButton“.

732 учители и директори от цялата страна се включиха в иновативните обучения на НЦПКПС.

Уебинарите бяха проведени чрез платформата за дистанционно обучение BigBlueButton, интегрирана на собствен сървър на НЦПКПС.

Видеозаписите от уебинарите бяха наблюдавани от 1 072 педагогически специалисти попълнили предварителна регистрационна форма. 

Водещ лектор на обученията бе д-р Николай Данев.

Пълният запис на пилотния уебинар е наличен тук:

https://niocso.sf.ddns.bulsat.com/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=c44011033809591163358c1d2bc51d9973c17ce2-1586522914476​

През месец май 2020 г., екипът на НЦПКПС планира поредица от безплатни уебинари насочени към утвърждаване използването на ИКТ в образованието.

Skip to content