Назад

882 учители и директори взеха участие в онлайн обученията на НЦПКПС

В периода 10 април – 15 май 2020 г., Националният център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) проведе 19 безплатни уебинара, в които взеха участие повече от 880 учители и директори от България, Италия, Германия, Франция, Северна Ирландия и Кипър.

Основните теми на уебинарите бяха:

  1. „Използване на ИКТ в образованието“;
  2. „Полезни образователни ресурси за онлайн обучение на педагогически специалисти;
  3. „Организиране на  онлайн родителска среща и педагогически съвет чрез платформата BigBlueButton”.

Видеозаписите от обученията бяха наблюдавани от повече от 1 500 педагогически специалисти от цялата страна.

С огромен интерес се включиха учители и директори от всички 28 области на България, както и от българските неделни училища в Париж, Кьолн, Рим, Никозия и Дъблин.

Предварително попълнената от участниците регистрационна форма показа, че 90,7 % от участвалите са жени и 9,3 % мъже. По отношение на професионалната позиция – 77 % са учители и 23 % директори.

По отношение на образователната институция – най-голям процент от участниците работят в средни училища (29,6%), следвани от работещи в детските градини 22,7%. На трето място са работещите в основно училище (20,8%), следвани от работещи в професионални гимназии (12,3%) и гимназия с 3,5%.

39,4 % от всички участници в уебинарите са били на възраст 46-55 г. Следвани от педагогически специалисти на възраст 36-45 г. (37,7 %). На трето място са участници на възраст над 55 г. – 18,4 % и най-малък брой участници са били на възраст 22-35 г. (14,6 %).

Приблизително 22 % от всички педагогически специалисти взели участие в убинарите са от София. Малко повече от 4 % от всички участвали работят в българските неделните училища зад граница. 74 % от участвалите са от останалите останалите 27 региони на страната

Бяха поставени повече от 400 въпроса, на които бе отговорено по време на дистанционните обучения.

Водещ лектор на обученията бе д-р Николай Данев.

Записите от пилотните уебинари са налични на следните адреси:

  1. https://niocso.sf.ddns.bulsat.com/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=c44011033809591163358c1d2bc51d9973c17ce2-1586522914476
  2. https://niocso.sf.ddns.bulsat.com/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=be879bb9e4ccb96321ccb9c53ee49fa5fc7e57df-1587732514194
  3. https://niocso.sf.ddns.bulsat.com/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=6a49447d356b6fd27b40f99766b5b469cb91da6e-158928755148

През месец юни 2020 г., екипът на НЦПКПС планира поредица от безплатни уебинари насочени към утвърждаване използването на ИКТ в образованието.

Skip to content