Назад

Поздравление на министъра на образованието и науката по случай международния ден на учителя

05/10/2019

Скъпи учители, Приемете поздравленията ми по случай Международния ден на учителя – 5 октомври! Благодаря за търпението, добротата и всеотдайността, с която изпълнявате тази благородна професия. Защото от вас зависи не само дали децата ще са грамотни, образовани и успешни, …

Обучения за утрешния ден

16/09/2019

С ежегодните национални съвещания по учебните предмети с експертите от Регионалните управления на образованието (РУО) стартира новата учебна година и за Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС). От 28 август до 13 септември бяха проведени 12 …

Eжегодни методически съвещания на експертите от Регионалните управления на образованието

29/08/2019

На 28.08.2019 г. в Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) в гр. Банкя, бяха открити ежегодните методически съвещания на експертите от Регионалните управления на образованието.     Официални обръщения към участниците бяха отправени от г-н Димитър …

Десетокласници показаха висока степен на знания в областта на сигурността в интернет и защитата от вируси

16/08/2019

Резултатите от анализа  на теста, които се проведе в 928 училища и обхвана близо 45 000 десетокласници на тазгодишното НВО  по информационни технологии след десети клас показват, че учениците в страната ни са с много повече знания относно безопасното използване на …

Държавен образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти – Наредба № 15

15/08/2019

Считано от 02.08.2019 г. е в сила Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.Същата е публикувана и на сайта на Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти:

3000 деца със специални образователни потребности (СОП) ще се обучават с нови софтуерни продукти

15/08/2019

1 милион и 600 хиляди лева от държавния бюджет са предвидени за закупуване на нови софтуерни продукти и модерни технологии. Средствата се предоставят по програма “Осигуряване на съвременна образователна среда” на просветното министерство. Децата и в момента се обучават в …

Обучения по Национална програма “Квалификация” 2019 г.

22/07/2019

В периода 22-26.07.2019 г. по Национална програма „Квалификация“ 2019 бяха проведени обучения на педагогически кадри, участващи в организираните от НЦПКПС квалификационни форми на обучение курсове със следните теми: 1.   “Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователния процес за постигане на …

Климатът и аз. Пестим енергия в училище

10/06/2019

От 10-14.06 и 24-28.06. 2019 г.  в гр. Банкя по Проект за въвеждане на климатични действия в образователната програма на българските училища и детски градини, съвместно с НДЕФ (Национален доверителен еко фонд), НЦПКПС ( Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти) и с …

Skip to content