Назад

Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и IT структура.

03/01/2019

В периода октомври – ноември 2018 година, Регионалното управление на образованието – гр. Сливен и единадесет училища от региона бяха домакини на екипи по модул „Мобилности за посещение на училища с кабинети по медиация и развита IT структура“ от Национална програма „Квалификация“ 2018 …

Национална научно-практическа конференция на тема: Педагогически иновации за повишаване на качеството – същност на съвременното училище

06/12/2018

ПРОГРАМА Организатори: Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти,  Държавна агенция за закрила на детето, Национален инспекторат по образованието,  Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България, Сдружение на директорите в средното образование в Република България Дата: 06.12.2018 …

Национална програма „Квалификация“ 2018 г.

10/10/2018

Национална програма „Квалификация“ изпълнява дейности по въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация в изпълнение на националните политики, насочени към усъвършенстването и развитието на педагогическите специалисти. Годишният план за дейността на НЦПКПС  за 2018 г. е съобразен с национални цели и приоритетните направления съгласно:  НЦПКПС  реализира  дейности, …

Обучение през октомври 2018 г. на тема: „Методи за оценяване на международно изследване PISA 2021“ в НЦПКПС гр. Банкя

01/09/2018

От 01.10.2018 г. до 14.12.2018 г. в НЦПКПС стартира пилотно обучение на учители, преподаващи математика и природни науки, на тема: „Методи за оценяване на международно изследване PISA 2021“. В тази програма са предвидени 16 часа на обучение на 300 обучаеми в  групи от  по 25 човека и eдин …

Доброто образование зависи от доверието между учители и родители

06/03/2018

Министър Красимир Вълчев: “Доброто образование зависи от доверието между учители и родители”            Доверието е в основата на съвременното образование, доверието между родител и учител, между семейството и училището. Посланието ни към родителите е „Да вярваме …

Изпълнение на приоритетна национална задача

18/12/2017

В периода 02 октомври 2017 – 15 декември 2017 г. в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), съвместно с Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО) се проведе обучение на 1611  учители по български език …